DRIVE ACADEMY (да научим нещо полезно)

описание на обучаващата презентация

Brake Adjustment.pdf

Настройка на електромагмитната спирачка

Brake Disc Replacement.pdf

Подмяна на износен/дефектирал спирачен диск

Brake Service and Maintenance.pdf

Сервиз и обслужване на спирачка (стар тип BM/BMG)

Brake Service and Maintenance New.pdf (ново)

Сервиз и обслужване на електромагмитна спирачка (BE)

Complete Brake Replacement.pdf

Подмяна на електромагнитна спирачка (комплект)

Reducer Service and Maintenance.pdf

Поддръжка и обслужване на редуктор

Reducer Service and Maintenance New.pdf (ново)

Поддръжка и обслужване на редуктор (допълнително)

Stator Replacement Storyboard.pdf

Подмяна на статор на електродвигател (стар тип DT/DV)

Stator Replacement New.pdf (ново)

Подмяна на статор на електродвигател (нови DRS/DRE/DRN)

Motor Replacement.pdf

Смяна на цял електродвигател

Pinion Replacement.pdf

Смяна на пиньон на двигател

R76 Voltage Change.pdf

R76 – преминаване от звезда Y в двойна звезда YY

Terminal Boxes New.pdf (ново)

"Завъртане" на положението на клемната кутия

Movigear CocaCola.wmv

75% икономия на енергия с MoviGear в CocaCola Виена

Movitrac B setup with FBG.wmv (ново)

Настройка на Movitrac B с пулта FBG

Ще се опитваме да разширим списъка от подобни презентации, с цел да Ви улесним при някои сервизни дейности.