СЕРТИФИКАТИ (тук ще намерите сертификатите, с които SEW-EURODRIVE гарантира качеството на своята продукция)

EC Declaration of Conformity

декларация за съответствие

Declaration of incorporation

декларация за обединение

ATB Certificate

сертификат  за ATEX оборудване

ATB Declaration of Conformity

декларация за съответствие ATEX

Certificate SEW-EURODRIVE ISO 9001-2008.pdf

сертификат ISO 9001

Certificate SEW-EURODRIVE ISO-TS 16949-2009

сертификат TS 16949

Declaration of Conformity for Standard Gearmotors

декларация за съответствие редуктори

Declaration of Conformity for Electronic Components

декларация за съответствие електроника

Declaration of Conformity CMP motors

декларация за съответствие CMP мотори

Manufacturer's Declaration for IG - X Series

производствена декларация за X-серия

Manufacturer's Declaration for Stand-Alone Gear Units

производствена декларация за редуктори

Manufacturer's Declaration for Standard Gearmotors

произв. декларация за мотор-редуктори

BEVER-DRIVE – representation in Bulgaria of SEW-EURODRIVE

официален представител за Бъглария